september 2, 2018

Kontakty

Logo SMZ header

 

 

 

Názov: Slovenský minifutbalový zväz

Adresa: SNP 342/40, 902 01 Pezinok, SR

IČO: 484 269 54

Reg. na MV SR: VVS/1-900/90-90 (dňa 4. 6. 1990)

E-mail: office@minifutbal.sk

Tel.: +421 904 900 961

 

Kontakty SMZ:

Javer Gusejnov – prezident

e-mail: prezident@minifutbal.sk

Ivan Křížek – člen VV

e-mail: ivan.krizek@minifutbal.sk

Jakub Holeš – člen VV

e-mail: jakub.holes@minifutbal.sk

 

Jakub Klikač – generálny sekretár

e-mail: jakub.klikac@minifutbal.sk

 

Lucia Wenhardtová – PR manažér

e-mail: lucia.wenhardtova@minifutbal.sk