2 septembra, 2018

Kontakty

Názov: Slovenský minifutbalový zväz

Adresa: SNP 342/40, 902 01 Pezinok, SR

IČO: 484 269 54

Reg. na MV SR: VVS/1-900/90-90 (dňa 4. 6. 1990)

E-mail: office@minifutbal.sk

Tel.: +421 904 900 961

Kontakty SMZ:

Javer Gusejnov – prezident
e-mail: prezident@minifutbal.sk

Jakub Holeš – člen VV
e-mail: jakub.holes@minifutbal.sk

Róbert Mak – člen VV
e-mail: robert.mak@minifutbal.sk

Jakub Klikač – generálny sekretár

e-mail: jakub.klikac@minifutbal.sk

Robert Kmeťo – hovorca, kontakt pre médiá

e-mail: robert.kmeto@minifutbal.sk