Nachádzate sa
Domov > Organizácia

Orgány SZMF:

 • Nevolené orgány
  • Valné zhromaždenie SZMF
   • VZ SZMF je najvyšším orgánom SZMF
   • VZ SZMF je tvorené zástupcami všetkých riadnych členov SZMF
 • Volené orgány
  • Prezident
   • je štatutárnym zástupcom SZMF
   • zastupuje SZMF navonok
   • zastupuje SZMF v medzinárodných organizáciách (napr. EMF, WMF)
  • Generálny sekretár
   • riadi administratívu SZMF
   • zodpovedný za internú komunkáciu SZMF
  • Výkonný výbor
   • skladá za z 9 členov (Prezident, Viceprezident, Gen.sekretár a 6 členov)
   • výkonný orgán SZMF
   • riadi SZMF medzi zasadaniami Valného zhromaždenia
  • Odvolacia a revízna komisia
   • kontrolná činnosť
   • dohľad nad činnosťou Prezidenta, Výkonného výboru

Oddelenia a komisie

Top