Nachádzate sa
Domov > Oddelenia a komisie

Športovo-technická komisia (ŠTK)

 • Cieľ:
  • Úlohou ŠTK je organizačne zaisťovať riadny priebeh Majstrovsitev Slovenska a akcií organizovaných SZMF – prenájom hracích plôch, delegovanie rozhodcov na jednotlivé stretnutia, riešiť presuny stretnutí, stanoviť termínovú listinu stretnutí a termínovú listinu dohrávok. ŠTK ďalej zabezpečuje materiálne potreby reprezentačných mužstiev. ŠTK ďalej zabezpečuje vzdelávanie rozhodcov a trénerov malého futbalu na Slovensku.
 • Predseda:
  • Radoslav Dosedel


Disciplinárna a matričná komisia (DMK)

 • Náplň činnosti:
  • Má na starosti príjem prihlášok členov do SZMF a vyhotovovanie registračných kariet hráčov. Rovnako tak pod túto komisiu spadá registrácia tímov na Majstrovstvá Slovenska a ďalšie podujatia organizované SZMF. Je zodpovedné za vedenie štatistík z podujatí organizovaných SZMF. DMK je strešnou disciplinárnou komisiou pre MSR a podujatia organizované priamo SZMF, slúži ako dovolací orgán proti rozhodnutiu discipliárnej komisie oblastného zväzu.
 • Predseda:
  • Mgr. Martin Panák (vedenie štatistík)

Komisia pre reprezentáciu (KR)

 • Náplň činnosti:
  • Úlohou Komisie pre reprezentáciu je tvorba plánu činnosti pre reprezentačné možstvá SZMF na kalendárny rok, príprava termínovej listiny, výber realizačných tímov pre jednotlivé mužstvá.
 • Predseda:
  • Ondrej Kačmár
  • Stanislav Cintavý

Ekonomicko-právna komisia (EPK)

 • Náplň činnosti:
  • Má za úlohu prípravu interných predpisov SZMF, prípravu a kontrolu zmlúv uzatváraných SZMF. EPK ďalej pomáha členom SZMF s prípravou právnych dokumentov (napr. príprava a kontrola Stanov a pod.), má na starosti prípravu a predkladanie žiadostí na granty a dotácie a komunikáciu s partnermi a sponzormi.
 • Predseda:
  • Mgr. Javer Gusejnov
 • Členovia:
  • JUDr. Lujza Paveleková
  • JUDr. Július Šefčík


Komisia strategického rozvoja (KSR)

 • Náplň činnosti:
  • Má na starosti strategické plánovanie rozvoja SZMF a vyhladávanie nových členov.
 • Predseda:
  • Ing. Peter Králik
Top