Nachádzate sa
Domov > Kontakt

Slovenský zväz malého futbalu (SZMF)

Slovenský zväz malého futbalu logo

IČO: 308 659 30
DIČ:  202 221 33 36

Registrovaný:

Slovenský zväz malého futbalu (registrovaná skratka “SZMF”),
na MV SR od 11.7.2006, pod číslom: VVS/1-900/90-24005

Sídlo:

Fazuľová 6372/1
811 07 Bratislava – Staré mesto
Slovenská republika

Web:

www.minifutbal.sk

Telefón:

+421 915 902 632

Mail:

info@minifutbal.sk

Bankové spojenie:

SK39 1100 0000 0029 4000 6073  (Tatra banka, a.s.)

Top